Civilinės bylos dėl tėvystės (motinystės) nustatymo iškėlimas ir pasirengimas nagrinėti teisme

Neringa Venckienė

Santrauka


Rūpinantis žmogaus teisėmis ir interesais, atsižvelgiant į nacionalinių ir tarptautinių vaiko teisių apsaugos srities teisės aktų nuostatas, ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas vienai labiausiai pažeidžiamų socialinių grupių – vaikų – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Teisė žinoti, kas yra jo tėvai, viena iš vaiko teisių. Teismai kaip teisingumo vykdytojai padeda apginti vaiko teisę žinoti, kas jo tėvai. Bylų dėl tėvystės (motinystės) nustatymo aktualumą patvirtina ir didelis šių bylų skaičius Lietuvos Respublikos teismuose. Vaiko kilmės nustatymas – tai vaiko gimimo iš konkrečių tėvų nustatymas. Šiandieninė tėvystės transformacija kultūrai ir teisei suteikia naują formą, didindama tėvystės ir motinystės sąvokų neapibrėžtumą. Tėvystės modelis keičiasi, todėl vis dažniau pažeidžiama vaiko teisė žinoti, kas jo abu tėvai. Straipsnyje analizuojamos civilinės bylos dėl tėvystės (motinystės) nustatymo iškėlimo sąlygos. Nagrinėjama teismų praktika aiškinant tokio pobūdžio civilinės bylos iškėlimą ir pasirengimą ją nagrinėti. Straipsnyje pateikiama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių civilinės bylos dėl tėvystės (motinystės) nustatymo iškėlimo ir pasirengimo bylą nagrinėti teisme analizė, pabrėžiama šių civilinės bylos stadijų svarba

Raktiniai žodžiai


teisė žinoti; kas tėvai; ieškinys dėl tėvystės nustatymo; ieškinio priėmimas; civilinės bylos iškėlimas; pasirengimas teisminiam nagrinėjimui; ekspertizė

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195