Alternatyvūs baudžiamojo konflikto sprendimo būdai nagrinėjant bylą teisme

Rima Ažubalytė

Santrauka


Straipsnyje analizuojamas baudžiamosios bylos nutraukimas teisme, kuriuo įgyvendinama teismo teisė atleisti asmenį, galimai padariusį nusikalstamą veiką, nuo baudžiamosios atsakomybės. Straipsnyje analizuojami šio baudžiamojo proceso instituto konstituciniai pagrindai. Išanalizavus konstitucinius reikalavimus sąžiningam procesui daroma išvada, kad pats savaime baudžiamosios bylos nutraukimas nuosprendžiu yra galimas. Tačiau teismo sprendimą turi lemti tik bylos duomenimis pagrįstas viešasis interesas nutraukti baudžiamąjį procesą. Priimant sprendimą nutraukti procesą diskreciniais pagrindais taip pat būtina laikytis tinkamos procedūros reikalavimų bei užtikrinti proceso dalyvių teises. Atkreipiamas dėmesys į baudžiamojo poveikio priemonių skyrimo nutraukiant baudžiamąją bylą nuosprendžiu probleminį santykį su baudžiamojo proceso ir baudžiamosios teisės principais.

Raktiniai žodžiai


baudžiamasis procesas; baudžiamojo proceso paprastinimas; baudžiamosios bylos nutraukimas nuosprendžiu; baužiamojo poveikio priemonių skyrimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195