Teisės ontologijos: pasaulio ir Lietuvos kontekstų analizė ir lyginimas

Mindaugas Krikščionaitis

Santrauka


Automatizuotam teisinės informacijos tvarkymui bei ekspertinių teisės sistemų vystymui galima pasitelkti įvairias technologijas ir metodus. Vienas iš jų yra teisės ontologijų kūrimas ir pritaikymas automatizuotam teisinės informacijos tvarkymui bei interpretavimui. Ontologijų naudojimas teisinės informacijos tvarkymo ir interpretavimo procese leidžia sisteminti ir tvarkyti teisinę informaciją kokybiniu ir kiekybiniu aspektais bei sudaro prielaidas integruoti skirtingus sisteminimo ir tvarkymo procesus. Lietuvoje nebuvo kompleksiškai nagrinėtas Lietuvos mokslininkų įdirbis teisės ontologijų srityje. Šiame straipsnyje nagrinėjamas bendrosios ontologijos ir teisės ontologijos santykis, teisės ontologijų praktinio pritaikymo galimybės ir Lietuvos mokslininkų indėlis į teisės ontologijų kūrimą.

Raktiniai žodžiai


teisės ontologijos; teisinė informatika; ekspertinės teisės sistemos; automatizuotas teisinės informacijos tvarkymas ir interpretavimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195