Švietimo teikėjų tinklo organizavimas Lietuvos mokyklose, atsižvelgiant į teisę mokytis

Rūta Petkuvienė

Santrauka


Straipsnyje glaustai įvertinama valstybės politika, organizuojant švietimo teikėjų tinklo pertvarką, siekiama ištirti jos poveikį teisės mokytis įgyvendinimui. Teisė mokytis yra neatsiejama nuo konstitucinės pareigos mokytis, kaip vieno iš pagrindinių vaikams keliamų reikalavimų lavintis iki 16 metų, todėl straipsnyje trumpai aptariama, kaip valstybės institucijos padeda šią pareigą įgyvendinti. Straipsnyje pateikiama švietimo teikėjų tinklo organizavimo Lietuvos mokyklose apžvalga, atsižvelgiant į teisę rinktis mokyklą, teisę mokytis kuo arčiau namų bei savivaldybėms numatytą pareigą turėti pakankamą pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų teikėjų tinklą.

Raktiniai žodžiai


teisė mokytis; švietimo teikėjų tinklas; bendruomenė

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195