Akcininkų išankstinio atsisakymo pirmumo teisės įsigyti parduodamas akcijas teisinis vertinimas

Virginijus Bitė, Julija Kiršienė

Santrauka


Šiame straipsnyje nagrinėjami išankstinio atsisakymo nuo pirmumo teisės įsigyti parduodamas uždarosios akcinės bendrovės akcijas teisinio vertinimo (teisėtumo) klausimai. Praktikoje neretai pasitaikantys tokie išankstiniai atsisakymai, visų pirma, kelia abejonių dėl jų atitikimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.6 straipsnio nuostatoms, numatančioms draudimą sandoriais riboti asmenų teisnumą ir veiksnumą bei tokių sandorių pasekmę –  negaliojimą. Straipsnyje atskleidžiama minėtos pirmumo teisės samprata ir paskirtis ir pagrindžiama, kad šios teisės išankstinio atsisakymo vertinimas nėra vienareikšmis – kol nėra įvykę tam tikri įstatyme paminėti juridiniai faktai, ši akcininko teisė yra abstrakti ir jos atsisakymas galėtų būti vertinamas kaip teisnumą ribojantis sandoris. Kita vertus, išankstinis atsisakymas nuo pirmumo teisės įsigyti parduodamas akcijas gali būti suformuluotas ir kaip prievolinis įsipareigojimas, jeigu laikomasi tam tikrų reikalavimų.

Raktiniai žodžiai


akcininkų pirmumo teisė; teisnumas; sandoriai; ribojantys teisnumą; išankstinis atsisakymas nuo pirmumo teisės; subjektinė teisė; prievolė

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195