Nusikalstamą veiką ir jos rūšis pagal pavojingumą įvardijantys terminai lietuvių ir anglų kalbomis

Sigita Rackevičienė

Santrauka


Šio straipsnio tikslas – apibrėžti pagrindines problemas, kylančias lyginant kelių kalbų teisės terminiją, pasiūlyti lyginamosios teisės terminijos analizės metodiką ir pritaikyti ją lietuviškų ir angliškų terminų, įvardijančių nusikalstamą veiką ir jos rūšis pagal pavojingumą, tyrimui. Straipsnio įvade apibrėžiamos teisės terminijos semantinės savybės, lemiančios lyginamosios teisės terminologijos ypatumus. Pirmojoje straipsnio dalyje išdėstoma terminologo P. Sandrini pasiūlyta teisės terminijos lyginamosios analizės metodika, pagal kurią antroje straipsnio dalyje atlikta tyrimui pasirinktų lietuviškų ir angliškų terminų funkcinė ir lyginamoji analizė. Atlikus tyrimą, nustatoma, ar palygintus terminus galima laikyti atitikmenimis.

Raktiniai žodžiai


lyginamoji teisės terminologija; teisės sąvokos; teisės terminija

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195