Nuteistųjų laisvės atėmimu asmenų socialinio draudimo ypatumai

Agnė Razgūnienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojami nuteistųjų laisvės atėmimu asmenų valstybinio socialinio draudimo ypatumai (jo trūkumai, savanoriškas socialinių pensijų draudimas, savanoriškas socialinis draudimas ligos ir motinystės pašalpoms, savanoriškas nuteistųjų pensijų kaupimas (pensijų fonduose), nuteistųjų laisvės atėmimu nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas. Siekiant išanalizuoti nuteistųjų laisvės atėmimu asmenų socialinio draudimo ištakas, darbe nagrinėjami ir tarptautiniai teisės aktai, kaip antai Europos kalinimo taisyklės, Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, Europos socialinė chartija, Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas ir kt.

Raktiniai žodžiai


nuteistųjų laisvės atėmimu asmenų socialinis draudimas; savanoriškas socialinių pensijų draudimas; savanoriškas socialinis draudimas ligos ir motinystės pašalpoms; savanoriškas nuteistųjų pensijų kaupimas (pensijų fonduose); nuteistųjų laisvės atėmimu asm

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195