Europos bendrijos deliktinės atsakomybės taikymo ypatumai ir santykis su valstybių narių atsakomybe dėl privatiems asmenims padarytos žalos

Agnė Vaitkevičiūtė

Santrauka


Šiame straipsnyje analizuojami Europos Bendrijos (toliau – EB) valstybėms narėms bei privatiems asmenims (fiziniams ir juridiniams) – EB teisės subjektams –  reikšmingi klausimai – EB deliktinės atsakomybės ir valstybių narių atsakomybės dėl privatiems asmenims padarytos žalos pažeidus EB teisę (toliau – valstybių atsakomybė dėl žalos) panašumai ir skirtumai. Straipsnyje pagrindinis dėmesys skiriamas EB deliktinės atsakomybės sąlygų komentavimui jas lyginant su valstybių atsakomybės dėl žalos sąlygomis. Straipsnis susideda iš dviejų pagrindinių dalių. Pirmojoje dalyje išskiriami EB deliktinės atsakomybės ir valstybių atsakomybės dėl žalos pagrindiniai panašumai ir skirtumai. Pabrėžiama, jog atsižvelgiant į šių dviejų atsakomybės rūšių prigimtį, galima išskirti daugiau panašumų nei skirtumų. Akcentuojama, kad tam tikrais atvejais galimas ieškinys dėl EB deliktinės atsakomybės ir dėl valstybių atsakomybės dėl žalos taikymo. Antrojoje dalyje dėmesys skiriamas EB deliktinės atsakomybės sąlygų nagrinėjimui. Išskiriama, jog EB deliktinei atsakomybei atsirasti būtina įrodyti keturių atsakomybės sąlygų buvimą: pažeistos EB teisės normos tikslą suteikti teises asmeniui, pažeidimo rimtumą, asmens patirtą žalą ir priežastinį pažeidimo ir žalos ryšį. Tuo tarpu valstybių atsakomybei už žalą atsirasti reikalinga įrodyti, kad pažeista EB teisės norma ketinta suteikti teises asmeniui, pažeidimas yra pakankamai rimtas (akivaizdus) bei egzistuoja tiesioginis priežastinis padaryto pažeidimo ir atsiradusios žalos ryšys. EB deliktinės atsakomybės sąlygos lyginamos su valstybių atsakomybės dėl žalos sąlygomis, įvertinama kiekvienos šių sąlygų svarba privataus asmens teisių apsaugai bei atsakomybės atsiradimui. Straipsnyje taip pat pabrėžiama, kad naujausia Europos Bendrijų Teisingumo Teismo (toliau – Teismas) praktika atskleidė tendenciją suartinti EB deliktinę atsakomybę ir valstybių atsakomybę dėl žalos. Tačiau vis dėlto išliko kai kurių šių dviejų atsakomybės rūšių skirtumų. Straipsnis baigiamas tiriamų klausimų apibendrinimu, straipsnio pabaigoje pateikiamos pagrindinės išvados.

Raktiniai žodžiai


Europos Bendrijos deliktinės atsakomybės sąlygos; valstybių atsakomybės dėl žalos sąlygos; neteisėtas EB institucijos elgesys; asmeniui suteikiamos teisės; pakankamai rimtas pažeidimas; diskrecijos teisė; priežastinis pažeidimo ir asmens patirtos žalos ry

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195