Probleminiai žmogaus teisių apsaugos aspektai Lietuvos Respublikos baudžiamojoje justicijoje Europos žmogaus teisių konvencijos požiūriu (I dalis)

Justina Balčiūnaitė

Santrauka


Šiame darbe analizuojami Europos Žmogaus Teisių Teismo bylų prieš Lietuvą pažeidimai, susiję su baudžiamąja justicija, bei jų priežastys. Taip pat atskleidžiama, ar analogiškų pažeidimų grėsmė yra eliminuota, nagrinėjama Konvencijos įtaka šiai sričiai.Straipsnis susideda iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje aptariami bylų prieš Lietuvos Respubliką Europos Žmogaus Teisių Teismo nustatyti Konvencijos pažeidimai, susiję su baudžiamąja justicija. Remiantis Teismo jurisprudencija aiškinami tie Konvencijos straipsniai, kurie buvo pažeisti, o taip pat trumpai aptariamos ir pačios bylos prieš Lietuvos Respubliką. Įvardijant pripažintų pažeidimų priežastis kartu analizuojama, ar po pralaimėtų Lietuvos bylų buvo daromi atitinkami vidaus teisės normų pakitimai, kad tokie pažeidimai netaptų sistemine valstybės problema. Antroje dalyje analizuojami peticijų prieš Lietuvos Respubliką, susijusių su baudžiamąja justicija, pobūdis ir kiekiai nuo 1995 metų birželio 20 d., kada įsigaliojo fizinių asmenų peticijų teisė prieš Lietuvą, iki šių dienų. Nagrinėjant LR Vyriausybės atstovų Europos Žmogaus Teisių Teisme pateiktus įvairių metų statistinius duomenis analizuojama, kaip laikui bėgant kinta žmogaus teisių apsaugos problematika, susijusi su Lietuvos baudžiamąja justicija, bei kokių grėsmių galima sulaukti ateityje. Kiekviena straipsnio dalis baigiama tiriamų klausimų apibendrinimu, straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados.

Raktiniai žodžiai


Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija; Europos Žmogaus Teisių Teismas; baužiamoji justicija; žmogaus teisių pažeidimas; kankinimo uždraudimas; teisė į laisvę ir saugumą; teisė į teisingą bylos nagrinėjimą; teisė į privataus ir

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195