Tarporganizacinės sąveikos turinys Lietuvos vietos savivaldos praktikų požiūriu

Agota Giedrė Raišienė

Santrauka


Straipsnyje diskutuojami Lietuvos vietos savivaldos praktikų požiūrio į tarporganizacinės sąveikos turinį tyrimo rezultatai. Pirmiausia aptariamos užsienio tyrėjų išryškintos tarporganizacinės sąveikos sampratų problemos, konkretizuojamos tarporganizacinės sąveikos formos. Akcentuojama, jog skirtingos tarporganizacinės sąveikos formos pasižymi savitais bruožais ir yra skirtos siekti nevienodo integracijos lygmens organizacijų tikslų. Toliau lyginami literatūros analizės bei empirinio tyrimo rezultatai. Daroma išvada, kad apklaustieji vietos savivaldos atstovai tarporganizacinės sąveikos sąvokas vartoja sinonimiškai, o jų turinį suvokia paviršutiniškai. Tai vertinama kaip problema, nes skirtingas bei dažnai klaidingas sąveikos turinio suvokimas mažina galimybes pasirinkti tarporganizacinės veiklos poreikius ir tikslus atitinkančią sąveikos formą, pasiekti socialiai reikšmingų ilgalaikių rezultatų, trukdo nustatyti ir ištaisyti bendros veiklos organizavimo bei valdymo trūkumus.

Raktiniai žodžiai


tarporganizacinė sąveika; integracinis bendradarbiavimas; partnerystė; kooperacija; Lietuvos vietos savivalda

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195