Konkretizuotų konstitucinių teisės normų suponuojama socialinė tikrovė, vaiko, kaip ginamos ir globojamos vertybės, atžvilgiu

Agnė Margevičiūtė

Santrauka


Straipsnyje glaustai aptariama vaiko teisinė, o iš dalies politinė, ekonominė ir socialinė padėtis visuomenėje, teigiami ir neigiami pokyčiai gerinant vaiko socialinį statusą, suponuota konkretinant konstitucines teisės normas nuo Lietuvos Konstitucijos (toliau – Konstitucijos) priėmimo, siekiama pabrėžti administracinės teisės reguliavimo mechanizmo veiksmingumą ir efektyvumą vaikų teisių ir socialinės tikrovės gerinimo atžvilgiu, o taip pat reguliuojant valstybinio valdymo ir visuomeninių santykių sritis, veikiančias vaikų teisinį ir socialinį statusą. Straipsnį sudaro penkios dalys: pirmoje dalyje pateikiamas trumpas diskursas apie vaiko teisių Lietuvoje kūrimosi ypatumus, vaiko teisės aptariamos Konstitucijos, kaip pagrindinio įstatymo, kurio pagrindu buvo konkretinamos nuostatos, susijusios su vaikų teisėmis, kontekstu. Antroje straipsnio dalyje aprašoma, kaip buvo konkretinamos vaiko teisės per pastaruosius penkiolika metų nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, remiantis konstitucinėmis nuostatomis. Toliau plačiau aptariama esama vaikų, kaip socialinio objekto, padėtis valstybėje. Ketvirtoje straipsnio dalyje kalbama apie politinės valios įtaką vaikų teisėms, taip pat nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) įtaką vaikų teisių srityje. Penktoje dalyje pateikiamos straipsnio rekomendacijos.

Raktiniai žodžiai


vaikų teisės; administracinė teisė; socialiniai pokyčiai; konstitucinės normos; teisės konkretizavimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195