Latentinės nusikalstamumo dalies prognozavimo klausimu

Tomas Rudzkis

Santrauka


Latentinis nusikalstamumas – padarytų, bet nepatekusių į apskaitą, neužregistruotų ar neatskleistų nusikalstamų veikų visumos raiškos procesai [1, p. 559]. Kitaip tariant, tai yra „nematoma“ nusikalstamumo pusė, kurios neatspindi statistikos suvestinės. Taigi, nėra žinoma nei koks latentinio ir registruoto nusikalstamumo santykis [2, p. 44], nei kaip jis kinta laike ar struktūros atžvilgiu. Tokiu būdu kriminologinių rodiklių analizės rezultatų paklaidas veikia ir šio santykio stabilumo rodiklis. Pastarasis duomuo yra sudėtinis ir viena jį veikiančių dedamųjų yra kintantis poslinkis tarp nusikalstamų veikų padarymo ir jų registravimo momentų. Šiame straipsnyje aprašomas metodas, kurio taikymas, esant patenkintoms reikalaujamoms prielaidoms, leistų įvertinti šio veiksnio įtaką ir kartu sumažinti kriminologinių rodiklių analizės rezultatų paklaidas, tai yra gauti patikimesnius nusikalstamumo rodiklių duomenis.

Raktiniai žodžiai


latentinis nusikalstamumas; nusikalstamų veikų statistinės kortelės; kriminologinė analizė; nusikalstamumo rodiklių patikimumas; matematiniai metodai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195