Policijos pareigūno teisinio statuso elementų pusiausvyros problema

Eimutis Misiūnas

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama policijos pareigūno teisinio statuso struktūra, valstybinio valdymo institucijos ir pareigūno statuso elementų turinio skirtumai. Analizuojama policijos pareigūno teisinio statuso elementų pusiausvyra. Prielaidų diskutuoti šia tema yra pakankamai daug. Policijos sistemoje vyraujančios problemos atskleidžia policijos pareigūno teisinio statuso netinkamą situaciją. Taip pat šią diskusiją skatina pastaruoju metu pastebimi nauji veiksniai, kurie daro didelį poveikį teisinio statuso efektyvumui: darbuotojų trūkumas darbo rinkoje, privačiame sektoriuje išaugęs darbo užmokestis, didėjanti infliacija, kylantys reikalavimai valstybės tarnautojų darbo kokybei ir t. t.Teisinis statusas teisinėje sistemoje yra kiekvieno teisės subjekto identitetas, todėl keliamas klausimas: kokie elementai sudaro teisinį statusą? Nagrinėjant policijos pareigūno teisinio statuso struktūros problemą analizuojamos įvairių mokslininkų nuomonės, teisinėje literatūroje pateikiama teisinio statuso elementų įvairovė. Pripažįstama, kad įvairūs mokslininkai išskiria skirtingus teisinio statuso elementus. Aptariami Lietuvos Respublikos teisės aktai, įtvirtinantys teisinio statuso elementus. Atkreiptinas dėmesys, kad ir teisės aktuose yra įtvirtinti skirtingi teisinio statuso elementai. Tiksliai neapibrėžiant teisinio statuso struktūros, sudėtinga analizuoti teisinio statuso situaciją, nes statuso ribos tiksliai nežinomos. Straipsnyje taip pat analizuojami institucijos ir pareigūno teisinio statuso elementų turinio skirtumai. Konstatuojama, kad mokslinėje literatūroje daugiausia dėmesio skiriama institucijų teisinio statuso analizei.Antroje straipsnio dalyje nagrinėjamas policininko teisinio statuso elementų tarpusavio suderinamumas. Teigiama, kad tokia pusiausvyra turi būti tarp teisės subjektų teisinio statuso elementų. Jei valstybėje aukštas nusikalstamumo lygis, policininkas negerbiamas, policijos sistemoje trūksta pareigūnų, tai yra tiesioginis įrodymas, kad policijos pareigūno teisinio statuso elementai nesuderinti. Konstatuojama, kad žemiausios grandies policijos pareigūnai įgyvendina vieną svarbiausių valstybės tikslų, turi suteiktų plačių teisių ir griežtų pareigų, jiems   Straipsnyje suformuluotos išvados, kad policijos pareigūno teisinio statuso elementai tarpusavyje yra nesuderinti, ir teikiami pasiūlymai, kaip derėtų spręsti šią problemą.

Raktiniai žodžiai


teisinis statusas; teisinio statuso elementai; teisinio statuso elementų tarpusavio pusiausvyra

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195