Prof. dr. Stasys Vėlyvis teisės moksle ir teisinėje empirikoje

Juozas Žilys

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami kai kurie teisės mokslo raidos, teisėkūros ir teisės funkcionavimo socialinėje tikrovėje klausimai Lietuvoje į visa tai žvelgiant per prof. dr. Stasio Vėlyvio veiklą teisės moksle ir teisinėje empirikoje. Atkreipiamas dėmesys į mokslines aktualijas, kurias savo darbuose nagrinėjo prof. dr. S.Vėlyvis, apie jo pedagoginę veiklą. Straipsnyje siekiama bent bendrais bruožais parodyti, kaip buvo kuriami Lietuvos Respublikos tautos ūkio teisiniai pagrindai atkūrus Lietuvos valstybingumą, pabrėžiamos individualių žmonių pastangos kuriant ir stiprinant visuomenės, valstybės funkcionavimo teisinį apibrėžtumą. Atskirai apžvelgiamos civilinio proceso teisės problemos, kurias pastaraisiais metais analizuoja prof. dr. S.Vėlyvis ir kiti šios srities mokslininkai teisininkai.

Raktiniai žodžiai


civilinis procesas; civilinė teisė; teismas; romėnų teisė

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195