Konstitucijos nuostatų detalizavimas pagrindžiant savivaldybių galimybę savarankiškai vykdyti viešosios tvarkos apsaugą

Andrejus Novikovas

Santrauka


Straipsnyje autorius analizuodamas bei detalizuodamas kai kurias Konstitucijos nuostatas siekia pagrįsti idėją, kad savivaldybės gali savarankiškai įgyvendinti viešosios tvarkos apaugą savo aptarnaujamose teritorijose per sukurtas viešosios tvarkos apsaugos tarnybas. Taip pat autorius bando atskleisti giminingų kategorijų „viešosios tvarkos užtikrinimas (garantavimas)“ ir „viešosios tvarkos apsauga“ turinį, nes šių kategorijų atskyrimas leistų pasidalyti atsakomybę tarp valstybės institucijų savivaldybės viešosios tvarkos apsaugos srityje.
Straipsnyje analizuojama Konstitucijos nuostatų dabartiniu metu įtvirtinta policijos veiklos monopolija viešosios tvarkos srityje bei pateikiamos neigiamos tokios veiklos pasekmės vietos gyventojų saugumo interesams. Analizuojama užsienio valstybių patirtis sprendžiant vietos gyventojams aktualias problemas, prie kurių sprendimo aktyviai prisideda vietos valdžios institucijos. Be to, nurodomi kai kurių teisės aktų, reglamentuojančių viešosios tvarkos apsaugą savivaldybių teritorijose, prieštaravimai bei įvardijami galimi viešosios tvarkos apsaugos tarnybų modeliai.

Raktiniai žodžiai


savivaldybė; vietos gyventojai; viešoji tvarka; policija

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195