Vietos savivaldos sistemų teisinio reguliavimo mechanizmai

Virginija Kondratienė

Santrauka


Straipsnyje aptariami vietos savivaldos sistemų teisinio reguliavimo teoriniai ir praktiniai aspektai, apibūdinami pasaulyje naudojami vietos savivaldos organizavimo modeliai, pateikiama Europos teisėje įtvirtinta vietos savivaldos samprata, nagrinėjama vietos savivaldos institucijų kompetencijų paskirstymo sistema, pabrėžiama subsidiarumo principo (ypač sprendimų priėmimo žemiausiu valdymo lygiu) svarba valdymo demokratizavimui. Demokratinio valstybės valdymo kontekste nagrinėjamos ir vietos savivaldos teisinio reguliavimo problemos Lietuvoje. Teikiami siūlymai vietos savivaldos sistemai tobulinti bei valdymui demokratizuoti. Straipsnį sudaro įžanga, dvi dalys – „Vietos savivaldos sistemų teisinio reguliavimo ypatumai“ ir „Vietos savivaldos instituto konstituciniai pagrindai“, išvados, literatūros sąrašas, straipsnio pabaigoje pateikiama santrauka anglų kalba.

Raktiniai žodžiai


vietos savivalda; konstituciniai pagrindai; konstitucionalizuotas institutas; teisinis reguliavimas; valdymo modelis; vietos valdžia; atstovaujamoji ir vykdomoji vietos savivaldos institucija; teisinis statusas; subjektų kompetencijos. Subsidiarumas – spr

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195