Juridinio asmens teisinė atsakomybė aplinkosaugos srityje: veiksmingumo problematika įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus

Linas Meškys

Santrauka


1992 m. Rio de Žaneire vykusiame Pasaulio Viršūnių susitikime, kuriame kaip savarankiška valstybė dalyvavo
ir Lietuva, darnus vystymasis buvo įteisintas kaip pagrindinė ilgalaikė visuomenės vystymosi ideologija, kurios esmė – aplinkosaugos,
ekonominių bei socialinių visuomenės tikslų tarpusavio kompromisas ir darna.
Juridiniai asmenys, siekdami savo veiklos tikslų, neretai ekonominį tikslą iškelia aukščiau už kitus ir ne mažiau svarbius aplinkosaugos
bei socialinius tikslus ir taip kėsinasi į darnaus vystymosi ideologijos įgyvendinimą. Viena iš priemonių norint užtikrinti
darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą – darnus juridinių asmenų teisinės atsakomybės aplinkosaugos srityje teisinis reguliavimas
ir veiksmingas šio instituto taikymas.
Šiame straipsnyje siekiama sistemiškai ištirti juridinio asmens teisinės atsakomybės aplinkosaugos srityje veiksmingumą
įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus. Tuo tikslu straipsnyje pristatoma darnaus vystymosi ideologijos samprata, aptariamos
juridinio asmens teisinės atsakomybės aplinkosaugos srityje rūšys bei tiriama juridinio asmens administracinės, civilinės bei baudžiamosios
atsakomybės aplinkosaugos srityje veiksmingumo problematika įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Raktiniai žodžiai


juridinis asmuo; teisinė atsakomybė aplinkosaugos srityje; darnus vystymasis

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195