Viešoji atsakomybė: atsakomybės už padarytą žalą privačiam asmeniui subjekto apibrėžimo problema

Aušra Kargaudienė

Santrauka


Straipsnį sudaro penkios dalys. Pirmoje dalyje pristatoma viešosios atsakomybės sąvokos samprata, šios doktrinos
prigimtis ir istorinė raida Europos valstybių, taip pat ir Lietuvos, teisėje. Antroje straipsnio dalyje aptariamos viešosios atsakomybės
subjektų apibrėžimo sąlygos remiantis Lietuvos Respublikos teisės normomis, vertinant jų kaitą nuo 1990 metų.
Pristatomi kitų Europos valstybių viešosios atsakomybės subjektų apibrėžimo modeliai. Trečia dalis skirta administracinių teismų
praktikai dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo privačiam asmeniui dėl neteisėtų valstybės valdžios institucijų veiksmų. Ketvirta
straipsnio dalis skirta neturtinės žalos atlyginimo ypatumams. Penktoje dalyje supažindinama su valstybės atsakomybės privačiam
asmeniui doktrina dėl Europos Bendrijos teisės pažeidimų.

Raktiniai žodžiai


privatus asmuo; viešoji atsakomybė; valdžios institucija; administracinis aktas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195