Viešųjų pirkimų taikant įprastą komercinę praktiką teorinis aspektas

Violeta Kosmačaitė, Gytis Kuncevičius

Santrauka


Šiame straipsnyje siekiama atskleisti viešųjų pirkimų taikant įprastą komercinę praktiką norminio reglamentavimo
ypatumus. Dažnai perkančiosios organizacijos apsisprendžia atlikti viešąjį pirkimą vadovaudamosi įprasta komercine praktika
bei remdamosi norminiais dokumentais neišsamiai šį pirkimą įtvirtina. Tai skatina giliau ir detaliau analizuoti šį viešųjų pirkimų
teisės institutą, atskleidžiant jo esmę ir turinį.
Straipsnis sudarytas iš dviejų dalių: pirmojoje dalyje atskleidžiama viešųjų pirkimų taikant įprastą komercinę praktiką samprata,
analizuojama, kokia perkančiosios organizacijos atliekama viešųjų pirkimų vykdymo tvarka gali įgyti „įprastos komercinės
praktikos“ statusą. Antrojoje dalyje nagrinėjami viešųjų pirkimų, vykdomų remiantis įprasta komercine praktika norminio reglamentavimo
pagrindai, atskleidžiant teisės aktus, reglamentuojančius tokio pobūdžio pirkimus bei skiriant jų taikymo ypatumus.

Raktiniai žodžiai


viešasis pirkimas; supaprastinti viešieji pirkimai; įprasta komercinė praktika

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195