Neigiamos azartinių lošimų įtakos visuomenei šalinimo teisinės problemos

Mantas Arasimavičius

Santrauka


Azartinių lošimų teisinis reguliavimas Lietuvos Respublikoje yra gana naujas. Pirmasis azartinių lošimų organizavimą
legalizavęs ir jų organizavimo tvarką nustatęs įstatymas Lietuvos Respublikoje buvo priimtas tik 2001 metais. Vis dėlto
jau šiuo metu visuomenė ir Lietuvos valstybė vis dažniau susiduria su socialinėmis problemomis, kylančiomis dėl išsivysčiusios
asmenų priklausomybės nuo azartinių lošimų, liguisto asmenų potraukio lošti. Natūraliai kyla klausimas, ar galiojantis Lietuvos
Respublikos azartinių lošimų įstatymas užtikrina pakankamas šios priklausomybės formos užkardymo ir kovos su ja priemones.
Siekiant atskleisti iškeltą hipotezę šiame moksliniame straipsnyje analizuojamos priklausomybės nuo azartinių lošimų susiformavimo
priežastys ir prielaidos išskiriant biologinius, psichologinius ir socialinius veiksnius. Biologines priklausomybės priežastis
mokslininkai sutartinai sieja su dviem pagrindinėmis sritimis: genetika ir neurologija. Genetiniai faktoriai, mokslininkų
nuomone, skatina paveldimos priklausomybės nuo azartinių lošimų išsivystymą, o pagrindinės praktinę mokslinę reikšmę įgijusios
neurologinės priežastys galėtų būti apibendrintos kaip hormonų neurotransmitorių veiklos sutrikimai.
Psichologines priežastis mokslininkai apibendrino kaip sergamumą kita psichikos liga, asmenybės bruožus, stresą. Nustatyta
itin aukšta koreliacija tarp priklausomybės nuo azartinių lošimų ir kitų psichikos sutrikimų, priklausomybės nuo alkoholio ar
narkotikų.
Pagrindinėmis socialinėmis priklausomybės nuo azartinių lošimų išsivystymo priežastimis šiuo metu laikomos: asmens amžius,
lytis, kultūra ir tautybė, visuomenės požiūris į lošimą, lošimo prieiga, technologijų įtaka. Atsižvelgiant į šių šiuolaikinio
mokslo išskiriamas azartinių lošimų priklausomybę sukeliančius faktorius analizuojamos ir vertinamos visos galiojančio Lietuvos
Respublikos azartinių lošimų įstatymo įtvirtintos, taip pat neįtvirtintos, bet praktiškai taikomos visuomenės apsaugos priemonės.
Problemų kelia tai, jog daug veiksmingų priemonių Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas neįtvirtina, o esamos priemonės
labiau gali būti apibūdinamos kaip grynai biurokratinės kliūtys. Galiausiai darbe analizuojamas socialinis Šveicarijos
Konfederacijos pasirinktas visuomenės apsaugos nuo neigiamo azartinių lošimų poveikio modelis, pačios pozityviausios šio modelio
priemonės, kurios galėtų ir turėtų būti perkeltos į Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymą. Atsižvelgiant į aptartas
priklausomybės nuo azartinių lošimų susiformavimo prielaidas, įstatymų nustatytus minimalius ribojimus ir aptarus siektiną
Šveicarijos pavyzdį, siūlomos būtinos ir neatidėliotinos Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo pataisos.

Raktiniai žodžiai


azartiniai lošimai; priklausomybė nuo azartinių lošimų; liguistas potraukis lošti; patologinis lošimas; probleminis lošimas; ludomanija; biologinės priklausomybės nuo lošimo priežastys; psichologinės priklausomybės nuo lošimo priežastys; socialinės prikla

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195