Draudimo veiklos priežiūros teisinio reguliavimo raida atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę (1990–2007 m.)

Tomas Žilinskas

Santrauka


Šiuolaikinėje visuomenėje asmenų interesų, kylančių iš draudimo teisinių santykių, apsaugos klausimas yra itin
aktualus.
Lietuvos Respublikoje kiekvienam asmeniui yra užtikrinta teisė pažeistus interesus ginti teisme. Asmenų interesus, pažeistus
vykdant draudimo veiklą1, valstybė gina ir vykdydama administracinės priežiūros2 funkciją.
Lietuvos Respublikoje draudimo veiklos priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija, kurios pagrindinis
tikslas yra užtikrinti ne tik draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų, nukentėjusių trečiųjų asmenų interesų ir teisių apsaugą,
bet ir pačios draudimo sistemos patikimumą, veiksmingumą, saugumą ir stabilumą.
Draudimo veiklos ir jos priežiūros teisinis reguliavimas Lietuvoje Respublikoje visą nepriklausomos valstybės laikotarpį
smarkiai kito. Nebuvo išvengta teisinio reguliavimo spragų, todėl vykdoma priežiūra nebuvo pakankamai veiksminga ir ne visada
pasiekdavo jai keliamus tikslus.
Draudimo veiklos priežiūros teisinio reguliavimo klausimai bei kylančios problemos ir šiuo metu yra aktuali bei mažai teisės
mokslininkų nagrinėta tema.
Šiame straipsnyje bus kritiškai įvertinta draudimo veiklos priežiūros reguliavimo raida Lietuvos Respublikoje nuo 1990 m.
iki 2007 m. bei pateikti pasiūlymai dėl esamo teisinio reguliavimo tobulinimo.

Raktiniai žodžiai


administracinė priežiūra; draudimo veiklos priežiūra; teisinis reglamentavimas; socialiniai pokyčiai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195