Alternatyvūs šeimos kūrimo modeliai, dirbtinis apvaisinimas bei vaiko teisės ir interesai

Kazimieras Meilius, Marius Jonaitis

Santrauka


Šiuolaikinė visuomenė ir teisė nuolatos revizuoja santuokos ir šeimos sampratą, kuria ir institucionalizuoja naujus,
tradicinei šeimai alternatyvius šeimos kūrimo modelius, dažnai grindžiamus ne žmogaus prigimtimi, o išimtinai besiremiančius
asmeniniais suaugusiųjų interesais, paliekant nuošalyje vaikų teises ir teisėtus interesus. Straipsnyje plačiau diskutuojama
apie tai, kaip tradicinio šeimos ir santuokos modelio, t. y., vyro ir moters sąjungos keitimas alternatyviais šeimos kūrimo modeliais,
pavyzdžiui, įteisinant dviejų tos pačios lyties asmenų santuokas, savo ruožtu turi įtakos tėvystės instituto turiniui. Šiuo aspektu
reikšminga tai, jog greta biologinės tėvystės sampratos formuojasi psichologinė tėvystė, tolydžio įgaunanti svaresnę reikšmę
tiek įstatymų leidybos procese, tiek teismų praktikoje. Psichologinės tėvystės problema savo ruožtu glaudžiai susijusi su dirbtiniu
apvaisinimu, vienu iš faktorių, sąlygojančių tokios tėvystės sampratos formavimąsi. Pagrindinį publikacijos tikslą sudaro šių
socialinių, o kartu ir teisinių reiškinių įtakos vaiko teisėms bei interesams analizė.

Raktiniai žodžiai


santuoka; šeima; suaugusiųjų teisės ir interesai; vaiko teisės ir interesai; homoseksualumas; prokreacija; reprodukcija; biotechnologijos

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195