Taikytinos teisės nustatymo aspektai autorių teisių pažeidimų bylose

Ramūnas Birštonas

Santrauka


Straipsnio tikslas yra nustatyti, kurios valstybės teisė turėtų būti taikoma autorių teisių pažeidimo atvejais, kai
byloje yra tarptautinis (užsienio) elementas.
Siekiant iškelto tikslo analizuojamos tarptautinės sutartys, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktai, užsienio
valstybių ir Lietuvos teismų sprendimai, teisės teoretikų darbai.
Pirmoje straipsnio dalyje analizuojamos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatos, nustatančios
sąlygas, kurias turi atitikti asmenys, siekiantys autorių teisės apsaugos Lietuvos Respublikoje. Antroje darbo dalyje nagrinėjami
Lietuvai aktualūs tarptautinės privatinės teisės šaltiniai, jose įtvirtintos ir autorių teisių pažeidimo atveju taikytinos kolizinės
normos, taip pat apžvelgiama teismų praktika.
Straipsnyje taikomi istorinis, lyginamasis ir sisteminis tyrimo metodai.

Raktiniai žodžiai


autorių teisės; taikytina teisė; Berno konvencija

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195