Susitariančiojo vežėjo automobilių keliais atsakomybės už subvežėją teoriniai ir praktiniai aspektai

Edvardas Sinkevičius

Santrauka


Vystantis krovinių transportavimo automobilių keliais pramonei padaugėjo atvejų, kai krovinį veža keletas vežėjų arba vežėjas ir ekspeditorius, todėl buvo būtina apžvelgti tokiems asmenims už krovinio praradimą, sugadinimą arba pavėluotą pristatymą civilinės atsakomybės taikymo taisykles.
Su krovinių siuntėju sudaręs sutartį vežėjas (susitariantysis vežėjas), pagal Ženevos tarptautinio krovinių vežimo kelionės sutarties konvencijos 3 staipsnio nuostatas, laikomas atsakingu už visus kitus asmenis, kurių paslaugomis jis naudojasi, jei šie asmenys vykdo jo įpareigojimus. Tačiau subvežėjas (faktinis vežėjas), kuris dalyvavo vykdant vežimo sutartį, už krovinio praradimą, sugadinimą arba pavėluotą pristatymą tiesiogiai krovinio siuntėjui ar gavėjui atsako ne visais atvejais.
Subvežėjai gali būti krovinio siuntėjo arba gavėjo patraukti civilinėn atsakomybėn tik tuo atveju, jei buvo vežtas vienas krovinys ir jį pagal vienintelę sutartį paeiliui vežė keli vežėjai (Ženevos tarptautinio krovinių vežimo kelionės sutarties konvencijos 34 str.), tai yra subvežėjai prie krovinio siuntėjo ir susitariančiojo vežėjo sudarytos sutarties prisijungė savo vardu, laikydamiesi Ženevos tarptautinio krovinių vežimo kelionės sutarties konvencijos 35 straipsnyje numatytų sąlygų bei krovinį gabeno savo vardu, rizika ir atsakomybe.
Jei faktinis vežėjas prie krovinio siuntėjo ir susitariančiojo vežėjo sudarytos krovinių vežimo sutarties prisijungė pažeisdamas Ženevos tarptautinio krovinių vežimo kelionės sutarties konvencijos 35 straipsnyje numatytas sąlygas arba subvežėjas vežant krovinį vykdė tik susitariančiojo vežėjo pagalbininko funkciją, tokie santykiai negali būti kvalifikuoti kaip vežimas, vykdytas kelių vežėjų paeiliui, todėl krovinio siuntėjas negali reikalauti taikyti subvežėjui sutartinę civilinę atsakomybę, nes krovinio siuntėjo ar gavėjo su subvežėju (faktiniu vežėju) nesieja jokie sutartiniai santykiai.
Nagrinėjant aptartas problemas straipsnyje pateiktas Ženevos tarptautinio krovinių vežimo kelionės sutarties konvencijos 3, 34 ir 35 straipsnių nuostatų turinio aiškinimas bei šių straipsnių taikymo Lietuvos ir Vakarų Europos valstybių teismuose praktika.

Raktiniai žodžiai


tarptautinė transporto teisė; susitariantysis vežėjas; subvežėjas; susitariančiojo vežėjo atsakomybė; vežimas; kurį paeiliui vykdo keletas vežėjų

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195