Lietuvos Respublikos Seimui atskaitingų institucijų paskirtis

Virginija Kondratienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojama Lietuvos Respublikos Seimui atskaitingų institucijų kaip administracinės teisės subjektų vieta ir vaidmuo valstybės valdyme. Tyrimu siekiama atskleisti Seimui atskaitingų institucijų teisinio statuso ypatumus, išryškinti jų vykdomos veiklos specifiką, nustatyti esminius Seimui atskaitingų institucijų ir Seimo padalinių – komitetų ir komisijų teisinės padėties ir įgaliojimų skirtumus, atsakyti į klausimą, ar Seimui atskaitingos institucijos priskirtinos viešojo administravimo subjektų sistemai. Seimui atskaitingos institucijos yra vykdomajai valdžiai nepavaldūs administracinės teisės subjektai, todėl ypač svarbu teisingai apibrėžti minėtų institucijų teisinį administracinį santykį su kitomis valdyme dalyvaujančiomis institucijomis. Tikslus šių santykių reglamentavimas leistų nustatyti tikrąją Seimui atskaitingų institucijų paskirtį, jų teisinio statuso ypatumus, įgaliojimų turinį ir kompetencijų ribas.
Straipsnį sudaro įžanga, dvi dalys – Lietuvos Respublikos Seimui atskaitingų institucijų teisinio statuso įpatumai ir Lietuvos Respublikos Seimui atskaitingų institucijų administracinė jurisdikcija, išvados, literatūros sąrašas, pabaigoje pateikiama straipsnio santrauka anglų kalba.

Raktiniai žodžiai


administracinės teisės subjektai; Seimui atskaitingos institucijos; teisinis statusas; administracinė jurisdikcija; teisinis reglamentavimas; teisės principai; konstitucinė diskrecija; valstybės valdymas; subsidiarus veikimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195