Imigracijos įtaka visuomenės saugumui: teisiniai ir sociologiniai aspektai

Egidijus Nedzinskas

Santrauka


Straipsnyje aprašyto tyrimo tikslas – atlikti užsieniečių ir asmenų be pilietybės buvimą šalyje reglamentuojančių teisės aktų analizę, panagrinėti jų taikymo praktikoje problemas, išsiaiškinti nagrinėjamų asmenų grupių legalaus atvykimo į Lietuvą pagrindinius tikslus, nustatyti šių asmenų padarytų nusikalstamų veikų ypatybes bei įvertinti jų tolesnio buvimo šalyje galimas grėsmes viešajam saugumui.
Remiantis pateiktais statistikos rodikliais analizuojamos tiek užsieniečių ir asmenų be pilietybės padarytos nusikalstamos veikos, tiek ir jiems padarytos nusikalstamos veikos. Taip pat siekiama įvertinti šių asmenų tolesnio buvimo šalyje galimas grėsmes Lietuvos Respublikos viešajam saugumui.

Raktiniai žodžiai


užsienietis; asmuo be pilietybės; prieglobsčio suteikimas; migracija; migrantas; integracija; natūralizacija; papildoma apsauga; laikinoji apsauga; Užsieniečių teisinės padėties įstatymas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195