Pataisos įstaigų personalo veiklos humanizavimo prielaidos atsižvelgiant į tarptautinius teisinius standartus

Marius Jokubauskas

Santrauka


Europos Žmogaus Teisių Teismas bylose Labita v. Italy, Kudla v. Poland (ir kitose – aut. pastaba) pažymėjo, jog Europos pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsnis įtvirtina vieną esminių fundamentalių demokratinės visuomenės vertybių, kuri absoliučiai uždraudžia nežmonišką ar žeminantį elgesį nepaisant aplinkybių ir kaltininko elgesio. Tačiau atlikta Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių ir Europos Žmogaus Teisių Teismo bylose išnagrinėtų Lietuvos Respublikos įkalinimo įstaigų darbuotojų veiksmų vertinimo statistinė bei empirinio tyrimo būdu gautų duomenų analizė atskleidžia padėtį, kuri netenkina nei tarptautiniu bei nacionaliniu lygiu žmogaus teisių apsaugą vykdančių stebėtojų, nei Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos priklausančiose laisvės atėmimo įstaigose bausmę atliekančių asmenų. Tad koks kankinimų bei žiauraus, nežmoniško ar žeminančio šių asmenų orumą elgesio ar baudimo turinys ir kokiomis teisinio bei organizacinio pobūdžio priemonėmis papildyti Lietuvos Respublikos teisės aktais remiantis vykdomą pataisos sistemos reformą siekiant užtikrinti reikiamą žmogaus teisių ir laisvių apsaugą? Anketinės statutinių Lietuvos Respublikos laisvės atėmimo įstaigose dirbančių tarnautojų apklausos duomenų apibendrinimo rezultatai atskleidžia minėtųjų asmenų humanizavimo prielaidas bei suponuoja būtinybę artimiausiu metu diegti konkrečias teisines, organizacines bei metodines pataisos darbuotojų profesinės veiklos priemones.

Raktiniai žodžiai


įkalinimo įstaigos personalo veiklos humanizavimas; tarptautiniai teisiniai standartai; tarptautinio pobūdžio rekomendacijos; kankinimai bei žiaurus; nežmoniškas arba žeminantis asmens orumą elgesys ar baudimas; pagarba; pasitikėjimas; parama bei žmonišku

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195