Konstitucinio skundo samprata ir reikšmė konstitucinėje teisminėje kontrolėje

Armanas Abramavičius

Santrauka


Straipsnyje aptariami tam tikri teoriniai ir praktiniai asmens konstitucinio skundo įtvirtinimo Lietuvos konstitucinėje sistemoje aspektai.
Straipsnį sudaro dvi dalys. Pirmojoje straipsnio dalyje asmens konstitucinio skundo institutas nagrinėjamas atsižvelgiant į asmens konstitucinių teisių apsaugos ir konstitucinio teisingumo vykdymo sąlygas. Pateikiami argumentai, kuriais grindžiamas ar neigiamas būtinumas numatyti galimybę asmenims tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį Teismą.
Antrojoje straipsnio dalyje analizuojama, koks yra galimas asmens konstitucinio skundo modelis Lietuvos teisės sistemoje. Aptariamos sąlygos, kurioms esant asmuo galėtų kreiptis į Konstitucinį Teismą su skundu. Šio straipsnio autoriaus manymu, asmens konstitucinio skundo paskirtį ir apskritai konstitucinio skundo funkcijas teismų sistemoje labiau atitiktų tokia skundo samprata, pagal kurią konstitucinis skundas galėtų būti paduodamas tik dėl normos, kuri yra konkretaus sprendimo pagrindas, atitikties Konstitucijai.

Raktiniai žodžiai


konstitucinė asmens teisių apsauga; konstitucinis teisingumas; konstitucinis skundas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195