Kai kurie priesaikos teisinio instituto istoriniai aspektai Lietuvoje iki XVIII amžiaus

Audrius Skaistys

Santrauka


Straipsnyje apžvelgiama priesaikos instituto kilmė, praeitis, funkcijos, rūšys ir raida Lietuvoje, šio instituto reikšmės ir vaidmens kitimo prielaidos Lietuvos istorijos vingiuose.
Priesaikos teisinio instituto atsiradimas, stiprėjimas, nykimas ir atgimimas nagrinėjamas Lietuvos istorinės raidos etapų ir kitų valstybių – Lenkijos, Rusijos, Vokietijos – įtakos Lietuvai kontekste.
Straipsnyje, kiek leidžia nagrinėti šaltiniai, stengiamasi chronologiškai apžvelgti feodalinės (absoliutinės monarchijos, konstitucinės monarchijos) ir aristokratinės respublikos epochų laikotarpiams priskirtinų priesaikų rūšis ir tekstus, priesaikų davimo priežastis ir ceremonijas, religijos reikšmę joms.
Straipsnyje nevienodai dėmesio skiriama skirtingų epochų priesaikoms. Tai lėmė gana skurdus rašytinių šaltinių palikimas tam tikrais Lietuvos istorijos laikotarpiais ir šį institutą tiesiogiai tyrusių mokslininkų negausumas. Dėl šios priežasties sunku išsamiai aptarti priesaikos, kaip atskiro juridinio instituto, kilmę, raidą ir reikšmę Lietuvos paprotinėje, o vėliau ir rašytinėje teisėje. Straipsnyje taip pat apžvelgiama melagingų priesaikų teisinių, politinių, socialinių ir kitokių padarinių raida.

Raktiniai žodžiai


priesaikos juridinis institutas; pasižadėjimas; įrodymas; priesaikos formulė; priesaikos davimo ceremonija

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195