Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo intelektinės nuosavybės apsaugos bylose ypatumai

Vaidas Pajeda

Santrauka


Straipsnyje analizuojami laikinųjų apsaugos priemonių taikymo remiantis bendraisiais Civilinio proceso kodekse įtvirtintais pagrindais ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ypatumų pagal intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymus, priimtus įgyvendinant 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo skirtumai.
Straipsnis susideda iš dviejų dalių. Pirmojoje dalyje analizuojamas laikinųjų apsaugos priemonių instituto teisinis reglamentavimas pagal Civilinio proceso kodeksą. Apžvelgiama Lietuvos apeliacinio teismo, kaip teismų praktiką taikant laikinąsias apsaugos priemones formuojančio teismo veikla, aptariamos aplinkybės nustatinėjamos taikant laikinąsias apsaugos priemones.
Antrojoje straipsnio dalyje analizuojami intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymų pakeitimai, padaryti įgyvendinant minėtą Direktyvą, apibrėžiami jų taikymo pagrindai, tikslai ir aplinkybės, kurias būtina nustatyti taikant laikinąsias apsaugos priemones intelektinės nuosavybės apsaugos bylose. Apžvelgiama teismų praktika, analizuojamos teismų praktikos klaidos.

Raktiniai žodžiai


laikinosios apsaugos priemonės; intelektinės nuosavybės apsaugos priemonės; intelektinės nuosavybės teisių gynimo būdai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195