Telekomunikacijų teisinis reguliavimas ir alternatyvūs reguliavimo modeliai

Paulius Pakutinskas

Santrauka


Šiame straipsnyje analizuojama telekomunikacijų reguliavimo poreikio bei masto problematika ir reguliavimo procesai visame pasaulyje. Darbe analizuojama, kaip atsirado šakinis reguliavimas, gilinamasi į klausimus, kam jis reikalingas, ar gali reguliavimas būti žalingas, kokių tikslų ir kaip valstybė siekia tokiu reguliavimu, koks reguliavimo mastas reikalingas, kad būtų efektyviai pasiekti norimi tikslai, kodėl atsirado ir stiprėja dereguliavimo procesai. Taip pat nagrinėjamos kitos aktualios telekomunikacijų problemos, kurių analizė yra labai aktuali tiek tarptautiniam telekomunikacijų reguliavimui, tiek telekomunikacijų reguliavimui atskirose rinkose (valstybėse ar regionuose). Kuo daugiau bus parengta aptariamos problematikos studijų, tuo aiškiau ir tiksliau mes suvoksime telekomunikacijų reguliavimą ir jo poreikį, tuo lengviau bus atskiroms valstybėms ar tarptautinėms organizacijoms priimti atitinkamus sprendimus telekomunikacijų reguliavimo srityje.
Kad būtų aiškiau atskleistos bendros pasaulinės tendencijos ir problemos, darbe apibendrinama tokių svarbių, stiprių ir išsivysčiusių rinkų kaip Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ir kitų pasaulio šalių reguliavimo ir dereguliavimo patirtis.
Tiksliai žinant telekomunikacijų reguliavimo poreikį atitinkamoje rinkoje, tam tikru laikotarpiu galima tinkamai parinkti reikiamą reguliavimą ir apibrėžti reguliatoriaus poreikį. Tinkamas reikiamo rinkai reguliavimo parinkimas būtinas, kad valstybė galėtų nuosekliai realizuoti savo funkcijas telekomunikacijų srityje, nebūtų eikvojami valstybės ištekliai neefektyviam telekomunikacijų reguliavimui, rinkoje būtų skatinama konkurencija, plėtojamos paslaugos, užtikrinama vartotojų teisių apsauga. Aptariant reguliavimo poreikį būtina aptarti ir dereguliavimo tendencijas, kurios taip pat atspindi bendrąsias reguliavimo plėtros kryptis. Manau, kad ši studija galės prisidėti prie teorinių ir praktinių telekomunikacijų reguliavimo poreikio suvokimo ir nustatymo. Apibendrintai galima pasakyti, kad tinkamas atsakymas į visus šiame darbe keliamus klausimus gali nurodyti kelią į efektyvų telekomunikacijų reguliavimą.

Raktiniai žodžiai


telekomunikacijų teisinis reguliavimas; reguliuotojas; dereguliavimas; savireguliacija; koreguliacija; teisinio reguliavimo poreikis

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195