Tarptautinės jungtinės veiklos samprata tarptautinėje privatinėje teisėje

Laimonas Marcinkevičius

Santrauka


Šiame straipsnyje lyginamuoju aspektu analizuojama tarptautinės jungtinės veiklos kilmė ir samprata Lietuvoje, JAV ir Kanadoje, tarptautinėje verslo teisėje. Straipsnis susideda iš dviejų pagrindinių dalių. Pirmojoje dalyje siekiant atskleisti šio reiškinio esmę apžvelgiama tarptautinės jungtinės veiklos kilmė ir sampratos raida. Antrojoje straipsnio dalyje nagrinėjama tarptautinė jungtinė veikla pagal JAV, Kanados ir tarptautinę verslo, taip pat Lietuvos teisę. Tiriami pagrindiniai tarptautinės jungtinės veiklos požymiai ir dažniausiai pasitaikančios tarptautinės jungtinės veiklos formos – bendra įmonė ir sutartinė jungtinė veikla. Straipsnis baigiamas pateikiant tarptautinės jungtinės veiklos, suformuluotą kaip ji suprantama tarptautinėje privatinėje teisėje, apibrėžimą bei pagrindines išvadas.

Raktiniai žodžiai


jungtinė veikla; bendra įmonė; užsienio investicijos; tiesioginės investicijos; ūkinė bendrija

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195