Kolektyvinio darbuotojų atleidimo iš darbo reglamentavimas Lietuvoje

Ingrida Mačernytė-Panomariovienė

Santrauka


Rinkos ekonomikos sąlygomis negalima išvengti krizių įmonėje, dėl to gali susidaryti prielaidos atleisti dalį darbuotojų. Paprastai atleisti iš darbo grupę darbuotojų būtina dėl susidariusių ekonominių, socialinių ir kitų sąlygų, dėl kurių įmonės uždaromos (likviduojamos) arba reorganizuojamos (restruktūrizuojamos). Darbuotojų užimtumo problemoms spręsti skiriama nemažai garantijų, nes tai pagrindinė visų darbuotojų teisių apsaugos dalis. Tarptautiniai standartai tokiais atvejais nekelia ypatingų reikalavimų darbdaviui, išskyrus tuos, kurie nagrinėti šiame darbe, t. y. kad: a) darbuotojai būtų tinkamai ir laiku informuoti; b) būtų surengtos jų konsultacijos, c) iš darbo būtų atleidžiama tik laikantis įstatymų nustatytos tvarkos; d) perduoti dalį įgaliojimų viešosioms institucijoms, kurios tam tikrais atvejais priverstų atidėti ar visai uždraustų atleisti iš darbo darbuotojus.

Raktiniai žodžiai


kolektyvinis (grupės) darbuotojų atleidimas; darbo santykiai; įmonės reorganizacija; įmonės likvidacija

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195