Teisinio nihilizmo poveikis verslumui Lietuvoje

Alfonsas Laurinavičius

Santrauka


Straipsniu siekiama atkreipti skaitytojų dėmesį į teisines ir ekonomines verslumo kultūros puoselėjimo problemas Lietuvoje. Lietuvos tarpukario mąstytojai kėlė mintį, kad „mes nemylime savos valstybės, nes mes per ilgai buvome priversti nekęsti svetimos valstybės“. Susiklosčiusi tradicija suponuoja valstybės ir verslo priešpriešą. Sovietmečiu prievarta diegta dirbtinė tvarka, „proletariato diktatūra“, grįsta bendrabūvio samprata, dar labiau deformavo Lietuvos žmonių bendrabūvio kultūrą, kitas socialines vertybes. Iškreiptas doktrininis mąstymas suformavo tradicijas, nepriimtinas demokratiniam pasauliui, trukdančias versliai visuomenei formuotis.
Mokslas įrodė, kad kultūros tradicijos nėra perduodamos genetiškai. Jos yra sąmoningai arba nesąmoningai formuojamos ir gali turėti lemiamą poveikį žmonių santykiams, jų raidai. Straipsnyje, remiantis teoriniais šaltiniais, socialinių tyrinėjimų duomenimis, daroma prielaida, kad visuomenė susiduria su daugeliu demokratiniam bendrabūviui priešingų kultūros apraiškų. Viena iš jų – teisinis nihilizmas. Šią hipotezę siekiama patvirtinti sociologinių tyrimų duomenimis, atskleidžiančiais aplinkybes bei priežastis, kurios turi įtakos teisiniam nihilizmui rastis.

Raktiniai žodžiai


verslininkas; verslumas; pareigūnas; gerovė; teisinis nihilizmas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195