Šeimos ir mokyklos įtaka nuteistųjų iki gyvos galvos už nužudymus asmenų nusikalstamo elgesio formavimuisi

Arvydas Pocius

Santrauka


Straipsnyje analizuojama nuteistųjų iki gyvos galvos už nužudymus asmenų gyvenimo sąlygų reikšmė jų nusikalstamam elgesiui. Nagrinėjamos šių asmenų gyvenimo sąlygos šeimoje ir mokykloje, šių socializacijos institutų reikšmė asmenybės formavimuisi. Aptariami praeities įvykiai, asmenybės postūmiai, krizės, kurie galbūt lėmė individo nusikalstamą elgesį – asmenys, padarę žmogžudystes, už kurias buvo nubausti iki gyvos galvos. Tyrimui naudotų klausimynų tinkamumas buvo vertinamas taikant Cronbach alfa kriterijų. Nuteistųjų iki gyvos galvos už nužudymus asmenų grupė lyginama su kontroline nuteistųjų už vagystes asmenų grupe. Skirtumų patikimumui įvertinti taikomas χ2 kriterijus. Tyrimų duomenys apdoroti statistine programa SPSS 13.0.

Raktiniai žodžiai


nuteistieji už nužudymus iki gyvos galvos; nuteistieji už vagystes; gyvenimo sąlygos šeimoje; gyvenimo sąlygos mokykloje

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195