Proceso veiksmų atlikimo garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis galimybės

Linas Belevičius, Raimundas Jurka

Santrauka


Straipsnyje, remiantis mokslinėje literatūroje pateiktos medžiagos, Lietuvos ir užsienio valstybių baudžiamojo proceso įstatymų, tarptautinių teisės aktų, teisėsaugos institucijų darbuotojų apklausos rezultatų bei archyvinių baudžiamųjų bylų analize, pateikiami siūlymai dėl galimybių plačiau naudoti garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemones atliekant proceso veiksmus – apklausas, akistatas, parodymus atpažinti tiek ikiteisminio tyrimo, tiek bylos teisminio nagrinėjimo stadijoje. Taip pat siūlomos atitinkamų Baudžiamojo proceso kodekso normų pataisos. Straipsnyje remiamasi autorių atliktos teisėjų, prokurorų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų (buvo apklausti 254 respondentai) anoniminės apklausos metu gautais rezultatais, taip pat atsitiktinės atrankos būdu parinktų 148 baudžiamųjų bylų dokumentų analize. Surinkta tokio pobūdžio informacija gali padėti tobulinti galiojantį proceso įstatymą bei būti naudinga teisėsaugos institucijų darbuotojams įgyvendinant šias normas praktikoje.

Raktiniai žodžiai


baudžiamasis procesas; proceso veiksmai; apklausa; garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonės

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195