Bendrovės komercinės paslapties objektas

Algirdas Matkevičius

Santrauka


Bendrovės konfidencialios informacijos apsaugą užtikrina įstatymai.
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas nustato pareigą bendrovės vadovui, valdybos, stebėtojų tarybos nariams saugoti bendrovės komercines paslaptis, kurias šie asmenys sužinojo eidami pareigas.
Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas įpareigoja šalis neatskleisti arba nenaudoti savo tikslais konfidencialios informacijos, gautos iš kitos šalies derybų metu.
Vienas iš šiurkščių darbo pareigų pažeidimo atvejų, numatytų Lietuvos Respublikos darbo kodekse, yra komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimas arba jų pranešimas konkuruojančiai įmonei.
Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad įmonės konfidencialią informaciją kuo puikiausiai saugo įstatymas. Tačiau remiantis vien minėtais įstatymų straipsniais susiduriama su praktine įrodinėjimo problema – ar buvo nusižengta anksčiau minėtoms įstatymų nuostatoms? Reikia atsakyti į klausimą, kokio turinio informacija sudaro bendrovės konfidencialią paslaptį arba kas yra bendrovės komercinės paslapties objektas. Nusistovėjusi tam tikrų žinių ar informacijos neatskleidimo praktika nebus tinkamas įrodymas, kad pažeista konfidencialumo pareiga. Remiantis vien galiojančiais įstatymais, saugančiais bendrovės konfidencialią informaciją, nėra paprasta identifikuoti teisės pažeidimą, pašalinti jo pasekmes.
Siekiant užtikrinti informacijos konfidencialumą bendrovėje reikalinga atitinkama sistema, kuri padėtų kryptingai ir pagrįstai saugoti bendrovės konfidencialią informaciją. Paprastai bendrovėse sudaromas informacijos, kuri laikoma bendrovės komercine paslaptimi, sąrašas. Atsižvelgiant į teisės normų keliamus reikalavimus į tokį sąrašą galėtų pakliūti bendrovės rinkodaros strategija, receptūros, technologijos, darbo organizavimas, žinios apie partnerius, sutartys ir kita bendrovės informacija. Remiantis konfidencialios informacijos pripažinimui ir jos apsaugai teisės normų keliamais reikalavimais, į sąrašą gali būti įtraukta plataus turinio ir apimties bendrovės informacija, atitinkanti LR civilinio kodekso, LR akcinių bendrovių įstatymo, LR darbo kodekso ir kitų teisės aktų reikalavimus. Draudžiama pripažinti komercine paslaptimi informaciją, kurią įstatymai pripažįsta vieša bendrovės informacija.

Raktiniai žodžiai


bendrovės komercinė paslaptis; vieša bendrovės informacija

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195