Priimančios valstybės narės piliečių diskriminavimo problema

Inga Daukšienė

Santrauka


Šiame straipsnyje remiantis Europos Bendrijos Steigimo Sutarties 39 str. (toliau – EB sutartis) analizuojama priimančios valstybės narės piliečių diskriminacijos dėl pilietybės problema. Keliamas klausimas, ar priimančios valstybės narės pilietis, dirbantis savo pilietybės valstybėje narėje, patenka į EB sutarties 39 str. taikymo sritį. Šis klausimas aktualus, kai nacionalinė teisė priimančios valstybės narės piliečiams suteikia mažesnę teisių apsaugą nei Europos Bendrijos teisė ES piliečiams, dirbantiems priimančioje valstybėje narėje (toliau – ES užsieniečiai).

Raktiniai žodžiai


laisvas darbuotojų judėjimas; diskriminacija dėl pilietybės; priimančios valstybės narės piliečių diskriminacija

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195