Ryškėjančios naujos valstybių narių tiesioginio apmokestinimo tendencijos

Herkus Gabartas

Santrauka


Europos Teisingumo Teismo praktikoje tiesioginių mokesčių srityje ryškėja nauja tendencija: bylos, kuriose keliamas nacionalinių mokesčių taisyklių atitikties pirminei Europos Bendrijos teisei klausimas, vis dažniau sprendžiamos palankiai valstybėms narėms. Ankstesni Europos Teisingumo Teismo sprendimai paprastai būdavo palankūs mokesčių mokėtojams. Todėl autorius šiame straipsnyje nagrinėja, kokią įtaką nacionaliniam tiesioginiam apmokestinimui turi Europos Bendrijos sutartyje įtvirtintos pagrindinės laisvės, trumpai apžvelgia Europos Teisingumo Teismo nuostatas plėtojant netiesioginės diskriminacijos bei apribojimų koncepcijas ir galiausiai apsistoja analizuodamas atitinkamą Europos Teisingumo Teismo praktiką, susijusią su dividendų apmokestinimu. Straipsnyje autorius neapsiriboja vien tik abstrakčiu Europos Bendrijos teisės reikalavimų tiesioginio apmokestinimo srityje tyrimu, bet gilinasi ir į tas su dividendų apmokestinimu susijusias Lietuvos Respublikos mokesčių teisės normas, kurios labiausiai pažeidžiamos ir todėl galbūt prieštarauja acquis communautaire.

Raktiniai žodžiai


tiesioginis apmokestinimas; pelno mokestis; dividendų apmokestinimas; pagrindinės laisvės; rezidentas; Europos Bendrijos teisė

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195