Silpnesnės šalies apsaugos principo įgyvendinimas kontroliuojant nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas

Danguolė Bublienė

Santrauka


Šiame straipsnyje analizuojama, ar kontroliuojant nesąžiningas sutarčių sąlygas yra įgyvendinamas silpnesnės šalies apsaugos principas (remiantis Nesąžiningų sąlygų direktyva). Ši problema nagrinėjama analizuojant vartotojo, kaip silpnesnės šalies, sampratą ir sąžiningumo (good faith) principo įgyvendinimą.

Raktiniai žodžiai


sąžiningumo principas; silpnesnė sutarties šalis; nesąžiningos sąlygos; silpnesnės sutarties šalies apsaugos principas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195