Vartotojų teisių apsaugos ypatumai Europos Sąjungos ir Lietuvos teisėje

Pavelas Ravluševičius

Santrauka


Vartotojų teisių apsauga ir Europos Sąjungos, ir Lietuvos teisėje pasižymi ypatumais. Dėl šios priežasties svarbu nustatyti jų poveikį teisės doktrinai bei teismų praktikai. Šiuo metu vartotojų apsauga atsiranda teisės sistemoje viešosios, privatinės, materialinės bei procesinės teisės sankirtoje. Todėl straipsnyje keliami su konstituciniu socialinės valstybės principo taikymu, Europos Sąjungos teisės derinimo su nacionaline teise susiję klausimai, taip pat svarstomos vartotojų teisių apsaugos kodifikavimo problemos. Straipsnyje apibendrintos Europos Sąjungos šalių teisės sistemų reguliavimo tendencijos. Pateikiant Europos Bendrijų Teisingumo Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėtų civilinių bylų pavyzdžių vertinama šios jurisprudencijos reikšmė.

Raktiniai žodžiai


vartotojų apsaugos teisė; socialinės valstybės principas; Europos Sąjungos teisė; vartotojų teisių apsaugos instrumentai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195