Teismo sprendimo bankroto byloje pripažinimas kitoje Europos Sąjungos šalyje narėje

Andrius Urbonas

Santrauka


Straipsnyje tyrinėjamas Europos Sąjungos (toliau – ES) šalies narės teismo sprendimo iškelti bankroto bylą ir teismo sprendimų iškeltoje bankroto byloje pripažinimas ir vykdymas kitoje Europos Sąjungos šalyje narėje. Atskleidžiami teismo sprendimo bankroto byloje pripažinimo principai, tokio pripažinimo paskirtis ir tvarka ES. Šiuos klausimus reglamentuoja 2000 m. gegužės 29 d. ES Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1346/2000, dėl to straipsnyje daug dėmesio skiriama jo analizei ir taikymo praktikai. Reglamente įtvirtinta principinė nuostata, kad teismo sprendimas bankroto byloje pripažįstamas kitoje ES šalyje narėje savaime, be specialių procedūrų. Tačiau tai dar nereiškia, kad visais atvejais kiekvienas teismo sprendimas bankroto byloje besąlygiškai bus pripažintas ir vykdomas, nes net ir pripažinus teismo sprendimą Reglamente yra nustatytos tokio teismo sprendimo pripažinimo peržiūrėjimo sąlygos. Be to, byloje suinteresuotam asmeniui siekiant, kad teismo sprendimas būtų ne tik pripažintas, bet ir privalomai vykdytinas jį pripažįstančioje ES šalyje narėje, reikia pareikštine tvarka kreiptis į kompetentingą instituciją (Lietuvoje – į Apeliacinį teismą) dėl šio sprendimo vykdymo, pateikiant Reglamento ir CPK nustatytus formos, turinio ir priedų reikalavimus atitinkantį prašymą. Jeigu toks tinkamas prašymas pateikiamas, kitos ES šalies narės teismo sprendimą Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi turi būti leidžiama vykdyti netikrinant Reglamente nustatytų nepripažinimo pagrindų. Jeigu suinteresuotas asmuo bankroto byloje prašo peržiūrėti nurodytą nutartį įrodinėdamas Reglamente nurodytus nepripažinimo pagrindus, tai Lietuvos apeliacinis teismas patikrina nepripažinimo pagrindų buvimą dėl konkretaus teismo sprendimo. Straipsnyje analizuojami teismo sprendimo bankroto byloje nepripažinimo pagrindai, ypač viešosios tvarkos samprata, jos ribos, šiais Reglamento taikymo aspektais analizuojama Europos Bendrijų Teisingumo Teismo suformuota praktika išnagrinėtose bylose.

Raktiniai žodžiai


bankroto byla; teismo sprendimo pripažinimas ir vykdymas; viešoji tvarka; pagrindinė bankroto byla; šalutinė bankroto byla; likvidavimo byla

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195