Turto konfiskavimo teisinės prigimties problemos

Rasa Paužaitė

Santrauka


Straipsnyje analizuojama turto konfiskavimo samprata tarptautinėse konvencijose bei Europos Sąjungos teisės aktuose ir išryškinamos šios poveikio priemonės teisinės prigimties problemos skirtingų valstybių nacionalinėje teisėje. Daroma išvada, kad turto konfiskavimo teisinis statusas priklauso nuo jo taikymo apimties bei konkrečios valstybės teisės tradicijų. Be to, didelę reikšmę šiuo aspektu turi praktinių kovos su nusikalstamumu poreikių, kurie lemia būtinybę nustatyti kuo lankstesnes turto konfiskavimo taikymo sąlygas, įvertinimas. Nagrinėdama turto konfiskavimo teisinę prigimtį Lietuvos baudžiamojoje teisėje autorė kritikuoja jo priskyrimą baudžiamojo poveikio priemonių institutui ir siūlo jam suteikti savarankišką statusą baudžiamajame įstatyme. Straipsnyje taip pat keliami turto konfiskavimo sankcijos ribų baudžiamojoje teisėje probleminiai klausimai ir pateikiami galimi jų sprendimo variantai.

Raktiniai žodžiai


turto konfiskavimas; baudžiamojo poveikio priemonės; nusikalstamu būdu gautas turtas; teisinė prigimtis

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195