Tęstinės nusikalstamos veikos samprata ir požymiai

Tomas Girdenis

Santrauka


Tęstinės nusikalstamos veikos sampratos ir jos požymių analizė yra aktuali problema tiek baudžiamosios teisės teorijoje, tiek Lietuvos teismų praktikai, nors Lietuvos baudžiamosios teisės specialistai deramo dėmesio šiai problemai spręsti neskyrė. Šiame straipsnyje remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, Lietuvos ir Rusijos mokslininkų nuomonėmis pateikiama tęstinės nusikalstamos veikos samprata. Tyrinėjami pagrindiniai tęstinės nusikalstamos veikos požymiai – veiksmų tapatumas ir nusikalstamumas, vieninga tyčia, vienas objektas ir šaltinis. Analizuojant šiuos požymius kritikuojami dabartinėje Lietuvos teismų praktikoje nusistovėję tęstinės nusikalstamos veikos požymiai. Atsižvelgiant į baudžiamosios teisės specialistų nuomones siūloma būdų tobulinti tęstinės nusikalstamos veikos požymius ir keliamos problemos, reikalaujančios detalesnio baudžiamosios teisės mokslininkų dėmesio.

Raktiniai žodžiai


pavienė veika; tęstinė nusikalstama veika; nusikalstamų veikų daugetas; tapatūs veiksmai; vieninga tyčia; vienas šaltinis

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195