Kaltininko abejonė dėl nusikalstamos veikos aplinkybių ir jos baudžiamasis teisinis vertinimas

Skirmantas Bikelis

Santrauka


Straipsnyje analizuojama Lietuvos baudžiamosios teisės teorijoje ligi šiol dar nenagrinėta sąvoka – kaltininko abejonė dėl jo padarytos nusikalstamos veikos aplinkybių. Atskleidžiamas jos turinys, nagrinėjama šios sąvokos reikšmė nustatant kaltininko kaltės formą. Pastebima, kad dabartinėje Lietuvos teismų praktikoje ir užsienio (Vokietijos, anglų-amerikiečių) baudžiamojoje teisėje kaltininko abejonė vertinama iš esmės skirtingai. Autorius nagrinėja šių pozicijų argumentus ir prieina prie išvados, kad užsienio autorių pozicija, kad abejonė yra suvokimo atmaina, galinti būti netiesioginės tyčios požymiu, yra tiek psichologiniu, tiek norminiu atžvilgiu pagrįstesnė. Kartu teikiami pasiūlymai tobulinti galiojančio baudžiamojo įstatymo nuostatas, kad siūloma pozicija būtų efektyviai įdiegta Lietuvos baudžiamojoje teisėje.

Raktiniai žodžiai


faktinių aplinkybių suvokimas; abejonė dėl faktinių aplinkybių; netiesioginė tyčia; formali nusikalstamos veikos sudėtis

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195