Nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo baudžiamasis teisinis vertinimas

Aurelijus Gutauskas

Santrauka


Nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas yra aktuali problema Lietuvos baudžiamojoje teisėje. Visas pasaulis susirūpinęs pinigų plovimo prevencijos problemomis, ieškoma vis veiksmingesnių kovos su šiuo blogiu būdų. Deja, kol kas efektyvių priemonių, pažabojančių nusikalstamu būdu gautų pinigų legalizavimą, nerandama.
Straipsnyje autorius analizuoja pinigų plovimą kaip visuomenėje egzistuojantį reiškinį, atskleidžia jo pavojingumą kaip kriminalizavimo pagrindą, pateikia pinigų plovimo teisinę sampratą, suformuluotą tarptautiniuose aktuose ir Lietuvos teisėje.
Nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas nagrinėjamas kaip nusikalstamos veikos sudėtis, analizuojamos šios nusikalstamos veikos kvalifikavimo problemos, detaliai aptariami atribojimo nuo kitų nusikalstamų veikų teisiniai aspektai.

Raktiniai žodžiai


pinigų plovimas; nusikalstamu būdu įgytas turtas; finansinės operacijos

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195