Takoskyra tarp administracinio teisės pažeidimo ir nusikalstamos veikos viešosios tvarkos sektoriuje

Edita Gruodytė

Santrauka


Straipsnio tikslas – atskleisti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 ir 285 straipsniuose aprašytas nusikalstamas veikas bei jas atriboti nuo atitinkamų Administracinių teisės pažeidimų kodekso174 ir 186 straipsniuose numatytų pažeidimų. Šis tikslas įgyvendinamas pasitelkiant istorinį, gramatinį, loginį metodus, detaliai analizuojant Lietuvos teismų praktiką bei joje kylančias problemas.
Straipsnyje pirmiausia analizuojamas Baudžiamojo kodekso 284 straipsnis – viešosios tvarkos pažeidimas. Atskleidžiami veikos objektyvieji ir subjektyvieji požymiai, pirmosios straipsnio dalies atribojimo nuo antrosios dalies ypatumai. Vėliau pereinama prie Administracinių teisės pažeidimų kodekso 174 straipsnyje numatyto chuliganizmo atribojimo nuo esamo Baudžiamojo kodekso straipsnio.
Antrajame straipsnio skyriuje analizuojami Baudžiamojo kodekso 285 straipsnyje nurodyti objektyvieji ir subjektyvieji požymiai bei pateikiami esminiai požymiai, skiriantys šią veiką nuo administracinio teisės pažeidimo, įtvirtinto Administracinių teisės pažeidimų kodekso 186 straipsnyje. Analizuojama teismų praktika bei siūlomi konkretūs problemų sprendimo būdai.

Raktiniai žodžiai


viešosios tvarkos pažeidimas; chuliganizmas; viešoji vieta

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195