Europos Bendrijų Teisingumo Teismo veiklos aktualijos

Pranas Kūris

Santrauka


Straipsnyje apžvelgiamos trejų pastarųjų metų Europos Bendrijų Teisingumo Teismo veiklos aktualijos. Per šį laikotarpį ES teisminėje sistemoje įvyko institucinių, vidaus tvarkos ir darbo metodų pokyčių, o Teisingumo Teismo jurisprudenciją papildė nauji sprendimai.
Išskirtinis dėmesys skiriamas prejudicinės procedūros, kuri įvardijama kaip svarbiausia EB Teisingumo Teismo ir nacionalinių teismų bendradarbiavimo forma, pokyčiams. Pastaraisiais metais prejudiciniai sprendimai sudarė daugiau nei pusę visų EB Teisingumo Teismo priimamų sprendimų. Trumpai apžvelgus pagrindines prejudicinio mechanizmo funkcijas – vienodo Bendrijos teisės taikymo ir aiškinimo visose ES valstybėse narėse užtikrinimo bei asmens Bendrijos teise jam suteiktų subjektinių teisių apsaugos stiprinimo – analizuojama, kaip šios funkcijos atsispindi EB Teisingumo Teismo pastarųjų metų praktikoje. Išsamiai aptariama ir nauja prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra, skirta su laisvės, saugumo ir teisingumo erdve susijusiems klausimams.
Taip pat analizuojama naujųjų ES valstybių narių patirtis EB Teisingumo Teisme. Naujosios valstybės narės dalyvauja EB Teisingumo Teismo teisminiame procese kaip ieškovės, kaip atsakovės ir kaip įstojusios į bylą šalys. Pabrėžiamas EB Teisingumo Teismo ir naujųjų valstybių narių nacionalinių teismų bendradarbiavimas taikant prejudicinę procedūrą.
Straipsnyje remiamasi naujausia EB Teisingumo Teismo jurisprudencija, pateikiamas jos komentaras.

Raktiniai žodžiai


ES teisminė sistema; Europos Bendrijų Teisingumo Teismas; prejudicinė procedūra; nacionaliniai teismai; naujosios valstybės narės

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195