Valstybių narių atsakomybė dėl privatiems asmenims padarytos žalos, pažeidus Europos Bendrijos teises: kilmė, samprata ir sąlygos

Agnė Vaitkevičiūtė

Santrauka


Šiame straipsnyje analizuojamas Europos Bendrijos (toliau – EB) valstybėms narėms labai svarbus klausimas – valstybių narių atsakomybės dėl privatiems asmenims padarytos žalos, EB teisę pažeidus (toliau – valstybių atsakomybė dėl žalos), samprata, kilmė bei atsakomybės sąlygos, suformuluotos Europos Bendrijų Teisingumo Teismo (toliau – Teismas) praktikoje. Straipsnis susideda iš dviejų pagrindinių dalių. Pirmojoje dalyje apibūdinama trumpai valstybių atsakomybės dėl žalos kilmė ir samprata tiek, kiek būtina norint kaip galima geriau suvokti Teismo praktikoje suformuluotas valstybių atsakomybės dėl žalos sąlygas. Antroji straipsnio dalis skirta valstybių atsakomybės dėl žalos sąlygoms nagrinėti ir plėtotei pagal Teismo jurisprudenciją.
Ši straipsnio dalis pradedama Francovich [1], Brasserie du Pecheur and Factortame [2], Dillenkofer [3] bylomis. Tai esminės bylos apibrėžiančios valstybių atsakomybę dėl žalos sąlygų. Tai straipsnyje bus toliau nagrinėjama ir analizuojama. Pateikiamos valstybių atsakomybės dėl žalos sąlygos, suformuluotos šiose bylose bei apibendrintos ir konkretizuotos vėlesnėje Teismo praktikoje. Straipsnis baigiamas valstybių atsakomybės dėl žalos kilmės, sampratos ir atsakomybės sąlygų apibendrinimu bei pagrindinių išvadų pateikimu.

Raktiniai žodžiai


Europos Bendrija; valstybės narės; valstybių narių atsakomybė dėl privatiems asmenims padarytos žalos; Europos Bendrijos teisės pažeidimas; valstybių atsakomybės dėl žalos sąlygos; asmeniui suteikiamos teisės; pakankamai rimtas pažeidimas; valstybės narės

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195