Valstybių narių atsakomybė privatiems asmenims dėl nacionalinių teismų veiksmais padarytos žalos

Vitalija Tamavičiūtė

Santrauka


Europos Teisingumo Teismo jurisprudencijoje suformuluota valstybės atsakomybės dėl asmenims padarytos žalos doktrina užpildė EB Sutartyje buvusią lacuna legis asmens teisių gynimo priemonių srityje.
Straipsnyje aptariamos valstybės atsakomybės doktrinos susiformavimo prielaidos ir teisinis pagrindas jai įtvirtinti. Esminiu žalą asmeniui padariusiu subjektu pasirinkus nacionalinius teismus, valstybės atsakomybės doktrina nagrinėjama visų pirma, įvertinant šios doktrinos taikymo išplėtimo nacionaliniams teismams oponentų argumentų pagrįstumą, taip pat analizuojant valstybės atsakomybės sąlygų turinį tuo mastu, kuris būtinas žalos padarymą asmeniui lėmusio subjekto specifikai pabrėžti.
Ypatingas konstitucinis nacionalinių teismų statusas valdžių sąrangoje suponuoja būtinybę kalbėti ir įvertinti valstybės atsakomybės doktrinos taikymo šiai institucijai galimumą.

Raktiniai žodžiai


valstybės narės; ES teisė; valstybės atsakomybė; nacionaliniai teismai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195